Rensning af tagrender i København og omegn

Fyldte eller tilstoppede tagrender er den mest almindelige årsag til skader på huse og kan medfører skader på mur- og træværk, svampeskader, og frostsprængninger, ….og forsikringen dækker ikke skader på bygninger, hvis det skyldes en tagrende som er “misligeholdt”.

Men rensning af tagrender og nedløbsrør kan være et både beskidt og tidskrævende arbejde.

Hos Aamann og Wulff har vi maskiner som kan nå op til 2. sals højde!! Derfor kan vi også udføre tagrende-rensning af boliger, hvor der ellers skal bruges lift.

Vi tilbyder vores kunder en effektiv rensning af tagrender, hvor vi kan billeddokumentere og filme vores arbejde under udførelse af rensningen.

Vi kan tilbyde at lave en fast aftale, hvor vi renser deres tagrender og nedløbsrør 1 til 2 gange årligt.

Vi anbefaler at få det gjort mindst en gang årligt.

Priser

Stueetage

Fra 1.000 kr. inkl. moms.

2 etager

Fra 1.700 kr. inkl. moms.

Over 9 meter

Fra 4.400 kr. inkl. moms.