Taget på et almindeligt hus modtager hvert år omkring 100 tons nedbør i form af regn og sne. Det vand skal ledes effektivt væk for ikke at forårsage skader på huset.

Velfungerende tagrender og nedløb har derfor stor betydning for husets levetid, hvor en effektivt bortledning fra tag til brønd er med til at forebygge skader på tilstødende bygningsdele.

Når tagrenderne er fyldte eller har bagfald, nedløbsrøret eller brønden er tilstoppet, eller når systemet er utæt, vil vandet finde andre veje ned fra taget. Derfor skal du rense og efterse tagrenderne mindst én gang om året.

Når Tagrende- renser.dk udfører tagrende rens hos vores kunder filmer vi og går samtidig jeres tagrender efter for fejl og mangler ved brug af et camera.

Typiske problemer med tagrender

  • Tagrenden sidder for lavt i forhold til tagbelægningen, så vandet ikke rammer ned i tagrenden.
  • Tagrenden har for lille dimension og dermed ikke kan lede alt vandet væk, når det regner kraftigt.
  • Tagrenden er udført med bagfald, så regnvandet ledes væk fra nedløbet.
  • Der er huller, revner eller utætte samlinger i tagrenden eller nedløbet.
  • Tagrenden er fyldt med blade, jord eller andre genstande, der spærrer vandets vej.
  • Overgangen mellem nedløb og brønd er utilstrækkelig eller defekt.